PRINCE ALFRED’S HAMLET

Johannes Cornelis Goosen is gebore in Klein Drakenstein en kom na die Warm Bokkeveld as ‘n jong boer. In Maart 1851 koop Goosen die plaas Wagenboomsrivier van George Sebastiaan Wolfaardt vir die ” fantastiese ” prys van £ 6 000. Tien jaar later meet hy die eerste 80 en dan nog later, 10 erwe en verkoop hul hulle vir £ 6 000 elk . Hierdie erwe het waterregte besit en elke eienaar ontvang ook een morg grond om te bewerk in die Bakovenrivier om voer te groei vir hul diere. Terwyl Goosen was besig met die afmeting van die erwe, besoek die Hertog van Edinburgh, Prince Alfred , die Kaapkolonie. Goosen besluit om die nuwe dorp na die Prins te benoem en so is die Naam Prince Alfred ‘s Hamlet gebore.

In 1861 is die eerste skool gestig met 42 leerlinge onder die toesig van “Master” Strobos . Die gebou, ‘n tydelike konstruksie, was bekend as die ” Huis op Stokke “. In 1871 is die ” Huis op Stokke ” gesloop toe ‘n permanente gebou beskikbaar geword het. Dit is ook gebruik as die kerk.

‘N Nuwe skoolmeester, D.G. Roux, is aangestel en hy het ‘n geestelike leier in die gemeenskap geword. Na baie onderhandeling, het die skoolkomitee daarin geslaag om ‘n nuwe gebou in 1910 te bekom. Sedert 1969 staan die skool bekend as die FD Conradie Laerskool.

Die Commercial Hotel in Hamlet was uitspan plek en rusplek vir mens en dier. Na die ontdekking van diamante in 1870, het die eienaar, John Taylor besluit om ‘n vervoer besigheid te begin. Hy het donkiekarre ingespan om goedere van Wellington, deur Ceres en Hamlet na Kimberley te vervoer.

In 1906 het die Prince Alfred’s Hamlet gemeente lede van die Ceres NG Kerk besluit om hul eie kerk te bou. Die hoeksteen is op 5 Mei 1906 deur D.G. Roux gelê. Elke gesin het ook sy eie kerkbank gekoop. In 1926 is ‘n pastorie gebou sodat ‘n voltydse predikant aangestel kon word om hierdie gemeente te dien.

In 1926 het Prins Alfred’s Hamlet sy eie spoorwegstasie gekry. Die Minister van Spoorweë, W.C. Malan, het die stasie amptelik geopen.

Op 28 Desember 1910 het die dorp Munisipalte Status ontvang en is die Stadsaal in 1926 ‘opgerig en in 1979 die kantore langaan bygevoeg.

Die Hamlet Country Hotel (nou bekend as Hamlet Lodge) is opgerig in die 1900’s.